Általános szerződési feltételek

ÁSZF - Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Amely létrejött a www.exitzone.hu weboldalt (továbbiakban: Portál) üzemeltető Bárdos József e.v. (6900. Makó, Móra Ferenc utca 38., a továbbiakban: Szolgáltató), és a weboldalon nyújtott szolgáltatás regisztrált igénybevevője ( a továbbiakban: Felhasználó) között.

1. REGISZTRÁCIÓ

(1) A Portál látogatása, valamint a lehetséges foglalási időpontok megtekintése, időpont foglalása. Az opcionális regisztráció a foglalások esetleges lemondását könnyíti meg. A regisztráció menete:

  • Az első foglaláskor a Foglalási lap kitöltésekor a regisztráció létrejön

(2) A regisztráció alkalmával a Felhasználó az alábbi adatokat adja meg:

  • családi-, és utónév (kötelező)
  • e-mailcím (kötelező)
  • Telefonszám (kötelező)

(3) A Szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.

(4) A regisztráció során megadott adatokat a Felhasználó azonosítása, a számla kiállítása valamint saját célra vonatkozó online marketing tevékenység érdekében kezeli a Szolgáltató. Amennyiben Felhasználó feliratkozik a 2. pont szerinti Hírlevél-szolgáltatásra, úgy az előbbieken túlmenően a Portálon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírlevél küldése céljából is felhasználhatja Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat.

2. HÍRLEVÉL

(1) A foglalás során, vagy azt követően Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Portál témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

(2) A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

(3) A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adható át.

(4) A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

(5) A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

3. A FOGLALÁS MENETE

(1) Foglalást a Portálon csak a szabad időpontokra lehet indítani.

(2) Az időpontfoglaláshoz előzetes regisztrációra nincs szükség.

(3) A sikeres foglalásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben és vagy sms-ben értesíti a Felhasználót. A levél/sms tartalmazza:

  • a kiválasztott pálya megjelölését
  • az időpontot
  • a helyszínt
  • a díjat
  • (4) A játék díja 8.000,- Ft, azaz Nyolcezer forint játékonként, kivéve az eseti és állandó kedvezményeket. A játékot egy időpontban maximum 5 fő játszhatja. Amennyiben a Felhasználó kifejezetten kéri, 6 fő is részt vehet a játékban, ebben az esetben a játék ára 2.000,- Ft-tal (azaz kettőezer forinttal) emelkedik. Ez esetben azonban a játék élményen ronthat a tumultus, ugyanis a játék felépítése miatt nem ideális a 6 fős részvétel.

(5) A játék díját a helyszínen a játék előtt tudja Felhasználó kifizetni készpénzben.

4. A FOGLALÁS LEMONDÁSA

(1) Felhasználónak lehetősége van, hogy a lefoglalt, de még ki nem egyenlített foglalást a portálon elhelyezett foglalási táblázatban maga kitörölhesse vagy telefonon, ill. elektronikus levélben lemondhassa.

(2) A lefoglalt és már kifizetett foglalást a Felhasználó a telefonon vagy elektronikus levélben mondhatja le.

5. A FOGLALÁS TÖRLÉSE

(1) Amennyiben Szolgáltató technikai, vagy egyéb ok miatt nem tudja biztosítani a lefoglalt időpontot, jogosult törölni a foglalást, azonban ebben az esetben - a Felhasználó választása szerint- új időpontot biztosít, vagy visszatéríti a foglalási díj összegét.

6. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

(1) A játékban mindenki kizárólag saját felelősségére vesz részt.

(2) 10. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel vehet részt a játékban.

(3) A játékban alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személy nem vehet részt. A szolgáltató jogosult az ilyen helyzetekben törölni a Felhasználó foglalását, s megtagadni tőle a játékban való részvételt, ha úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó önmagára, a berendezésre, vagy a csapata bármely tagjára bármiféle veszélyt jelent.

(4) A lefoglalt időponthoz képest 15 perces késés esetén a játék megkezdésére már nincs lehetőség.

(5) A játék időtartama 1 óra. A játékidő meghosszabbítására nincs lehetőség.

(6) Szándékos károkozás esetén Szolgáltató a kár megtérítését Felhasználóra átháríthatja.

(7) Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó vagy csapatának bármely tagja olyan magatartást tanúsít, amely nem fér össze a játék szabályaival, vagy a berendezésre, ill. a csapattársak testi épségére veszélyt jelent, akkor dönthet a játék befejezéséről , s joga van a Felhasználót a játéktér elhagyására felszólítani, s a játékot befejezettnek tekinteni. Ez esetben a játék díja nem kerül visszatérítésre sem.